מילים: גדעון כפן וזאב טנא
לחן: גדעון כפן

כשהילדים נמים
זה לא תמיד שהם רוצים לישון
הם לא רוצים לדעת
כשהאצבעות עוברות
בתוך שערותיך הרכות
.הן רק רוצות לגעת

הייתי פעם ילד השדה
אף פעם לא בוכה
ורוצה הכל לשכוח
לראות את העשב שגדל
איך נחל מתפתל
.ובתוך חלום לשקוע

כשהמחשבות עוברות
בתחנות הראש מבלי לצפור
כמו מתוך קדחת
זרם של מילים סתומות
שוטף את הגבולות בין כן ולא
.אני רועד מפחד

…הייתי פעם ילד השדה

עכשיו אני לבד
אוחז ברגעים שנשארו
שעוד רוצים לגעת
רחוק מן השדה
אני עוד מחפש
את השבילים
.שאז גילה הנער

…הייתי פעם ילד השדה